Vejledninger

 

Vedtægter Link
   
Beboerinfo vedr. forsikring og akut nødhjælp Link
   

Lejeaftale vedr. Lægeforeningens Boligers selskabslokale kan læses her

Link
   

Generelle informationer om boligsikring og boligydelse

Link
   
Generel orientering vedr. istandsættelse ved fraflytning Link
   
Her kan downloades gældende vedligeholdelsesreglemenet Link
   
Forretningsgang vedr. venteliste garager Link
   
P-ordning efter ændringer afdelingsmødet 2015 Link
   
Skema til anmeldelse af klager kan hentes her Link
   
Vejledning til opsigelse af lejemål kan hentes her Link
   
Særlige fortrin ved skilsmisse Link
   
Husorden Link
   
Fremleje - Boligbytte Link
   

Bytte som feriebolig

Link

 

 
Information opslagstavler Link

 

 

Retningslinjer vedr. venteliste med fleksibel fortrin

Link

 

 
Skema til opnotering på venteliste  Link

 

Til start
Sitemap
Udskriv