Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2018 - 2019 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisatiopnsbestyrelsen

 

onsdag den 8. maj 2019

 

Dagsorden her

Referat her


 Seneste møde i repræsentantskabsmøde den 12. juni 2019.

 

Indkaldelse her

 

Endelig dagsorden her

Referat her

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Onsdag den 12. juni 2019 (lige efter repræsentsntskabsmødet)

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Mandag den 26. august 2019

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest dmandag en 12. auguat 2019.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2019 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 4. juni 2019

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

13. august 2019

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - den 30. juli 2019.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv