Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2020 - 2021 - som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Mandag den 31. august 2020

Dagsorden her

Referat her

 


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 27. oktober 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden i hænde senest onsdag den 13. oktober 2020.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

 

Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2020 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Torsdag den 18. juni 2020

Oprindeligt planlagt til den 11. juni men blev udsat til ovenstående

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Mandag den 17. august 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - den 3. august 2020.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her


 

 

Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Tirsdag den 25. august

 

Dagsorden her

Referat her

 


Næste planlagte møde i afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 15. september 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - 1. september 2020.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

Til start
Sitemap
Udskriv