Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2023 - 2024 - som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 31. oktober 2023

 

Dagdorden her

Referat her

 


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 12. december 2023

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest den 28. november 2023.

Kuvert mærket "organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagdorden her

Referat her

 


 

 

 

Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2023

kan ses her


 

Seneste møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 28. november 2023

 

Dagsorden her

Referat her

 

 


Næste møde i afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 9. januar 2024

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 26. december 2023.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv