Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2019 - 2020 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Onsdag den 11. marts 2020

 

Dagsorden her

 

Referat her

 


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Onsdag den 6. maj 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden i hænde senest onsdag den 22. april 2020.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2020 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Onsdag den 29. april 2020

Dagsorden her

Referat her

 


 

Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

 

Torsdag den 18. juni 2020

Oprindeligt planlagt til den 11. juni men blev udsat til ovenstående

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - den 28. maj 2020.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

Dagsorden her

Referat her

Til start
Sitemap
Udskriv