Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2019 - 2020 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Mandag den 14. oktober 2019

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Onsdag den 11. december 2019

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest tirsdag den 27. november 2019.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2019 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 5. november 2019

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 17. december 2019

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - den 3. december 2019.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv