Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2017 - 2018 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisatiopnsbestyrelsen

 

Tirsdag den 13 marts 2018 - kl. 18.00

 

Dagsorden her

Referat her


 Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 8. maj 2018 - kl. 18.00

 

Beboere der ønsker emner optaget på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest den 24. april 2018.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2017/2018 kan ses her


Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Mandag den 20.marts 2018

 

 

Dagsorden her

Referat her

 


Næste planlagte møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 22. maj 2018

 

Beboere der ønsker emner optaget på Afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest mandag den 5. maj 2018.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 

 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv