Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2018 - 2019 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisatiopnsbestyrelsen

 

Konstituerende organisationsbestyrelsesmøde den 12. juni 2018

(Lige efter repræsentantskabsmødet)

 

Dagsorden her

Referat her

 


 Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 28. august 2018

 

Beboere der ønsker emner optaget på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest den 14. auguat 2018.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2017/2018 kan ses her


Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 7. august 2018

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

 

Næste planlagte møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 11. september 2018

 

Beboere der ønsker emner optaget på Afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest mandag den 28. august 2018.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 

 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv