Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2018 - 2019 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisatiopnsbestyrelsen

 

Onsdag den 13. marts 2019

 

Dagsorden her

Referat her


 Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

onsdag den 8. maj 2019

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest den 24. april 2019.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 

 

 

 


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2019 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 19. marts 2019

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 30. april 2019

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - den 16. april 2019.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her'

Referat her

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv