Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2021 - 2022 - som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 15. marts 2022

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 10. maj 2022 

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 27. april 2022.

Kuvert mærket "organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 


Repræsentantskabsmøde

 

onsdag den 8. juni 2022

 

Indkaldelse her


 

 

Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2021/2022

kan ses her


 

Seneste møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 19. april 2022

 

Dagsorden her

Referat her


Ekstraordinært møde i afdelingsbestyrelsen

 

Torsdag den 12. maj 2022

 

Dagsorden her

Referat her


Næste møde i afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 28. juni 2022

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 14. juni 2022.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv