Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2019 - 2020 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Onsdag den 11. december 2019

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Mandag den 27. januar 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest mandag den 13. januar 2020.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2020 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 17. december 2019

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Mandag den 3. februar 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - den 20. januar 2020.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

Til start
Sitemap
Udskriv