Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2021 - 2022 - som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 26. oktober 2021

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 14. december 2021

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 30. november 2021.

Kuvert mærket "organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her


 

 

Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2021

kan ses her


 

Seneste møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 19. oktober 

 

Dagsorden her

 

Referat her

 


Næste møde i afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 7. december 2021

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 23. november 2021.

 

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

Til start
Sitemap
Udskriv