Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2023 - 2024 - som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 7. maj 2024

 

Dagdorden her

Referat her

 


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 11. juni 2024

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest den 28. maj 2024.

Kuvert mærket "organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagdorden her

Referat her

 


 

 

 

Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2023

kan ses her


 

Seneste møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 9. april 2024

 

Dagsorden her

Referat her

 


Næste møde i afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 18. juni 2024

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 4. juni 2024.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

 

Næste repræsentantskabsmøde

 

Tirsdag den 11. juni 2024

 

Dagsorden her

 

Til start
Sitemap
Udskriv