Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2018 - 2019 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisatiopnsbestyrelsen

 

Tirsdag den 10. oktober

 

Dagsorden her

Referat her

 


 Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Mandag den 10. december 2018

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest den 26. november 2018.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2017/2018 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 11. september 2018

 

Dagsorden her

Referat her


 

Ekstraordinært Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 25. september

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

Ekstraordinært Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 9. oktober

 

Dagsorden her

Referat

 


Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 18. december 2018

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest den 4. december 2018.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

Til start
Sitemap
Udskriv