Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2019 - 2020 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Mandag den 27. januar 2020

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Onsdag den 11. marts 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden i hænde senest mandag den 26. februarr 2020.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2020 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 17. marts 2020

 

Dagsorden her

Referat her - MØDET BLEV AFLYST GRUNDET CORONA-VIRUS


 

Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Onsdag den 29. april 2020

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret skriftligt senest kl. 12.00 - den 15. april 2020.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

Til start
Sitemap
Udskriv