Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2021 - 2022 - som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Onsdag den 8. juni j 2022

 

Dagsorden her

Referat her


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Mandag den 5. september 2022

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest mandag den 22. august 2022.

Kuvert mærket "organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Refefrat her

 


Repræsentantskabsmøde

 

Onsdag den 8. juni 2022

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

 

Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2021/2022

kan ses her


 

Seneste møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 28. juni 2022

Mødet udskudt til den 12. juni grundet mangel på referent

 

Dagsorden her

 

Referat her

 


Næste møde i afdelingsbestyrelsen

 

Tirsdag den 6. september 2022

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 23. august 2022.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv