Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2017 - 2018 som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisatiopnsbestyrelsen

 

Mandag den 12. december 2017

 

Dagsorden her

Referat her


 Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 23. januar 2018

 

Beboere der ønsker emner optaget på organisationsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest den 8. januar 2018.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her


Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2017/2018 kan ses her


Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 14. november  2017

 

Dagsorden her

Referat her


Næste planlagte møde i Afdelingsbestyrelsen

 

Mandag den 16. januar 2018

 

Beboere der ønsker emner optaget på Afdelingsbestyrelsesmødet skal være afleveret senest tirsdag den 2. januar 2018.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 

 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv