Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet har planlagte møder for 2020 - 2021 - som kan ses her

 

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan ses her


 

Dagsorden og eventuelle bilag til kommende møder vil blive lagt ind her:

 


Seneste møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 16. marts 2021

 

Dagsorden her

Referat her

 


 

Næste planlagte møde i organisationsbestyrelsen

 

Tirsdag den 11. maj 2021

 

Forslag der ønskes behandlet på organisationsbestyrelsesmødet skal være formanden skriftlig i hænde senest tirsdag den 27. april 2021.

Kuvert mærket "Organisationsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her


 

 

Afdelingsbestyrelsens arbejdskalender/planlagte møder for 2021 kan ses her


 

Seneste Afdelingsbestyrelsesmøde:

 

Tirsdag den 6. april 2021 (Digitalt møde)

 

Dagsorden her

Referat her

 


Næste planlagte Afdelingsbestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 4. maj 2021

 

Punkter til dagsordenen skal være formanden skriftlig i hænde senest den 20. april 2021.

Kuvert mærket "Afdelingsbestyrelsen" kan afleveres på ejendomskontoret.

 

Dagsorden her

Referat her

 

 

 

 


 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv