Boligselskabet Lægeforeningens Boliger har tidligere haft 2 yderligere afdelinger. Farum og Valby.

 

I dag er der kun 2 afdelinger, og disse er beliggende ved siden af hinanden her på Østerbro.

Og for at få et lille overblik over boligselskabets opbygning er der her et forsøg på at lave et organisationsdiagram.

 

Da vi ikke er så store er der personsammenfald i de forskellige bestyrelser og repræsentantskab. 

 

Til gengæld er det muligt at følge med i de aktiviteter som tages op på de respektive møder, idet mødedato med dagsorden og efterfølgende referater vil blive opslået både her og på opslagstavlen ved ejendomskontoret.

 

Har man så spørgsmål eller kommentarer, er der plads på debatsiderne, hvor ordet er frit. Dog stadig kun for beboerne i Lægeforeningens Boliger.

 

Hvis du vil læse mere om funktioner og opgaver i organisationsbestyrelsen kan det læses her

 


 

 

Repræsentantskabet kan ses her

 

Organisationsbestyrelsen kan ses her

 

Afdelingsbestyrelsen kan ses her

 

Forretningsorden kan ses her

Til start
Sitemap
Udskriv