Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger.

Det betyder, at ansvaret for drift, udlejning, fremlæggelse af regnskab, fastsættelse af leje samt daglig administration hører til organisationsbestyrelsens opgaver.
Organisationsbestyrelsen kan ansætte en forretningsfører eller direktør til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

 

 

Medlemmer i Organisationsbestyrelsen

                                                                                               
Jens Corfitzen Formand Afdeling 2 2016 - 2018
Peter Jørgensen Næstformand Afdeling 1 2016 - 2018
Bendt Pedersen Bestyrelsesmedlem Afdeling 1 2017 – 2019
Marianne Olsen Bestyrelsesmedlem Afdeling 2 2017 – 2019
Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem Afdeling 2 2016 - 2018
Hamdi Nasredin Suppleant Afdeling 1 2017 - 2018
Mie E. Petersen Suppleant Afdeling 2

2017 - 2018

 

Tal i sidste kolonne er hvornår folk er på valg igen

Organisationsbestyrelsens forretningsorden kan hentes her

 

Hvis du vil læse mere om funktioner og opgaver i organisationsbestyrelsen kan det læses her

Til start
Sitemap
Udskriv