Boligselskabet Lægeforeningens Boliger har tidligere haft 2 yderligere afdelinger. Farum og Valby.

 

I dag er der kun 2 afdelinger, og disse er beliggende ved siden af hinanden her på Østerbro.

 

Det er muligt at følge med i de aktiviteter som tages op på de respektive møder, idet mødedato med dagsorden og efterfølgende referater vil blive opslået både her og på opslagstavlen ved ejendomskontoret.

 

 

 

 

Medlemmer i Afdelingsbestyrelsen

 
Peter Jørgensen Formand Afdeling 1 2018 – 2020
Jens Corfitzen Næstformand Afdeling 2 2019 - 2021
Bendt Pedersen Bestyrelsesmedlem Afdeling 1 2018 – 2020
Jeannette Vennerberg Bestyrelsesmedlem Afdeling 2 2019 - 2021
Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem Afdeling 1 2019 – 2021
Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem Afdeling 2 2018 – 2020
Alex Rasmussen Bestyrelsesmedlem Afdeling 1 2019 – 2021
Ledig Suppleant Afdeling 1  
Jette Jørgensen Suppleant Afdeling 2

2019 - 2020

 

Tal i sidste kolonne er hvornår folk er på valg igen

 

Til start
Sitemap
Udskriv