Boligselskabet Lægeforeningens Boliger har tidligere haft 2 yderligere afdelinger. Farum og Valby.

 

I dag er der kun 2 afdelinger, og disse er beliggende ved siden af hinanden her på Østerbro.

 

Det er muligt at følge med i de aktiviteter som tages op på de respektive møder, idet mødedato med dagsorden og efterfølgende referater vil blive opslået både her og på opslagstavlen ved ejendomskontoret.

 

 

 

 

Medlemmer i Afdelingsbestyrelsen

 
Peter Jørgensen Formand Afdeling 1 2022 – 2024
Alex Rasmussen Næstformand Afdeling 1 2023 - 2025
Bendt Pedersen Bestyrelsesmedlem Afdeling 1 2022 – 2024
Mie Engelhardt Petersen Bestyrelsesmedlem Afdeling 2 2023 - 2025
Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem Afdeling 1 2023 – 2025
Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem Afdeling 2 2022 – 2024
Jens Corfitzen Bestyrelsesmedlem Afdeling 2 2023 – 2025
Erik Rolfsted Suppleant Afdeling 1 2023 - 2024
Jette Jørgensen Suppleant Afdeling 2

2023 - 2024

 

Tal i sidste kolonne er hvornår folk er på valg igen.

 

Afdelingsbestyrelsens forretningsorden.

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv