NB - OBS - Beboerinformation januar 2018 - OBS - NB

Læs denne vigtige beboerinformation så du ved hvordan du skal forholde dig ved skader i din lejlighed. LÆS HER

 


Ændring af P-plads ved børnehaven.

 

Læs om de nye retningslinjer her

 

 

 


 

Leje/lån af boremaskine på ejendomskontoret ophører

På afdelingsbestyrelsens møde den 15. august 2017 (ref. her), blev det besluttet at det fra 1. oktober 2017 ikke længere er muligt at leje/låne en boremaskine fra ejendomskontoret.


Info-materiale vedr. nye vandrør.

Plancher fra orienteringsmødet den 15. juni 2017 for beboere i blok A og B kan ses her.


Informationsmøde - Vandstigstrenge

Torsdag den 15. juni 2017

 

Beboerne i blok A (Nyborggade 1 - 7) og beboerne i blok B (Sionsgade 4 - 10) indkaldes til orienteringsmøde vedr. arbejdet med de nye vandstigstrenge og dets følgevirkninger . Indkaldelsen kan ses her.


 

Ændring af varsling vedr udskift af vandstigstrenge

LÆS HER


Oprydning Kælder-, svalegange og fællesrum.

LÆS HER


Info vedr. grunden Østerbrogade 190 - Birthes Have

LÆS HER


Rabat på køb af maling

Vor administration har lavet en aftale om rabat på 30% - 40% på køb af maling. Henvendelse på ejendomskontoret.


P-Gæstebilletter under udskiftning af vandstigstrenge

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at inddrage brug af P-gæstebilletter mens arbejdet med udskiftning til nye vandstigstrenge i blokkene.

Læs her


Ændring af vagtordning (Falck) fra 2017

Boligselskabet har opsagt Falck-ordningen fra 1. januar 2017. Se nærmere her


 

Der oprettes cykelrum i højhuset til nyere cykler

Der oprettes nyt cykelrum med særlig nøgle som udleveres mod et depositum på kr. 100,00. Se ejendomskontorets info her


 

Husdyr i Lægeforeningens Boliger.

 

På afdelingsmødet blev der enighed om at sende forslaget vedr. fremtidig husdyrhold til urafstemning.

Stemmesedler er omdelt og fristen for indlevering er i stemmeboksen på ejendomskontoret er

TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER 2016

 

Hvis man sætter kryds ved/i JA betyder det at man ikke må anskaffe hund efter 1. januar 2017 i Lægeforeningens Boliger

 

Resultatet af urafstemninger blev følgende:

 

Ugyldige    21

Blanke         1

NEJ-stemmer    201

JA-Stemmer      188

 

Det er derfor forsat tilladt at anskaffe sig en hund efter 1. januer 2017.

 

Det skal dog indskærpes at overholde de vedtagne retningslinjer for husdyrstilladelse vedr. størrelse og adfærd på ejendommens område som beskrevet i vor vedtagne husorden.

9. HUSDYR

Det er på afdelingsmødet den 26. september 2012 besluttet at der må holdes én inde-kat og én hund pr. husstand i både afdeling 1 og 2

 

Tilladelse til at holde husdyr kan kun ske ved forudgående udfyldelse af ansøgningsblanket, der kan fås på ejendomskontoret eller på boligforeningens hjemmeside http://b-lb.dk.   Tilladelsen er et tillæg til lejekontrakten.

 

Hunde over 45 cm i skulderhøjde er ikke tilladt i ejendommen.

Hunde skal altid føre i snor på ejendommens område.

Hunde må ikke luftes på de grønne områder.

 

Det er tilladt for en kortere periode at passe hund eller kat. Meddelelse med aftalt tid afleveres på ejendomskontoret.

 

 


Nyheder i Lægeforeningens Boliger

 

Indkaldelse til fælles afdelingsmøde i september 2016 for afdeling 1 og 2 i Lægeforeningens Boliger, Østerbro.

 

 

Endelig dagsorden med udkast til budget for 2017 samt indsendte forslag afdeling 1 kan ses her

 

Endelig dagsorden med udkast til budget for 2017 samt indsendte forslag afdeling 2 kan ses her

 


 

Hjertestarter

 

Boligselskabet har fået opsat en hjertestarter ved døren til ejendomskontoret - Nyborggade 11

 

 

 


 

Reviderede vedtægter for Lægeforeningens Boliger

 

På Repræsentantskabsmøde den 21. juni 2016 blev boligselskabets vedtægter revideret.

Vedtægterne kan hentes/læses her

 


 

Regnskaber for 2015

 

På de seneste Repræsentanmtskabsmøde blev 2015 regnskaberne for boligselskab og begge afdelinger godkendt.

De er nu lagt op på så de kan læses her


 

Leje af garage

 

Der er lavet forretningsgang vedr. udlejning af garager i afdeling 1.

Eventuelle spørgsmål skal rettes til vor administrator på 43 42 02 22.

 

Retningslinjerne kan læses her

 


 

Fleksibel udlejning

 

Københavns Kommune og Lægeforeningens Boliger har indgået en aftale
om ny udlejningsform med fleksibelt fortrin.

 

Retningslinjerne kan læses her

 


Dannelse af "Social Klub"

 

På det seneste fælles afdelingsmøde i september 2015, blev der fremsat ønske om oprettelse af en "Social forening" som på tværs af afdelinger og blokke i Lægeforeningens Boliger - afdeling 1 og 2, Østerbro, kunne skabe aktiviteter til gavn for en større social aktivitet.

 

Afdelingsmødet tilkendegav en stor tilslutning til dette, og derfor er der indkaldt til opstart.

 

Sæt kryds i kalenderen - onsdag den 18. november - kl. 19.00

Selskabslokalet, Nyborggade 11

 

Håber at se alle der måtte have ideer til hvilke aktiviteter der kan skabes og hvordan det skal fungere i praksis.

Referat og de besluttede vedtægter kan hentes her på siden for aktiviteter

 


 

Referat fra fælles afdelingsmøde

 

Der er nu lagt referat op på hjemmesiden og kan hentes her.

Desuden vil det blive placeret i udhængsskab ved ejendomskontoret.

Afdelingsbestyrelsen har med opslag meddelt at referatet kan hentes på ejendomskontoret.

 

 


 

Ledelse i boligselskab og afdelinger er nu adskilt.

 

Repræsentantskab og organisationsbestyrelsen er efter rettelser i vedtægterne nu adskilt fra ledelsen i afdelingerne.

Formand Jens Corfitsen og alle de andre nye navne finder du her på siden med henholdsvis  repræsentantskab og organisationsbestyrelse.

Det yderligere vedtaget at forøge antallet af medlemmer i den fælles afdelingsbestyrelse med 3 fra hver afdeling.

Formand Peter Jørgensen og de andre nye navne findes her på siden om den fælles afdelingsbestyrelsen.

 

 


 

 

Urafstemningen - resultat

 

Så er det afgjort. I forbindelse med det ekstraordinært afdelingsmøde, blev der sat en urafstemning igang.

Den er nu overstået og resultatet er således:

 

174 kuverter var indleveret.

343 stemmer stemmer ialt (Da ikke alle havde afleveret 2 stemmer)

 

250 Sagde ja til at det skulle forblive som vi har det i dag.
91 Sagde med deres nej, at der skulle en opdeling af afdelingsbestyrelsen til.

2 blanke stemmer. 

 

Optalt af Kjeld (PAB), Michael (Ejendomsmester)

 


 

Ekstraordinært afdelingsmøde i Vibens Have den 26. maj 2015

 

Lægeforeningens Boliger, afdeling 1 og 2, afholder ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der skal vælges supplerende personer til Repræsentantskabet, samt diskuteres og besluttes om den nuværende fælles afdelingsbestyrelse skal deles op afdelingsvis.

Dagsorden for mødet er her

Orientering er her

Referat kan læses her


 

 

Nyt på siden

  • Menuerne er nu lavet så de virker på alle enheder.
  • Denne side er nu det første du møder.
  • Bedre overblik over møder og dagsorden.
  • Bedre overblik over de forskellige bestyrelser.
  • Forummet gennemgået og nye afsnit oprettet.
  • Info omkring Tv/Internet udbyderen i LB.
  • Sommerhus igennem PAB.

Forslag modtages og bedes venligst skrives i forummet.

 

 

 

 

 

Til start
Sitemap
Udskriv