Seneste nyheder

 

Info om evt. nye toiletter i højhus - læs her

 

Info BeboerWeb - Her

 

OBS - NB - Beboerinformation vedr. forsikring og akut nødhjælp - NB - OBS

 

Seneste info om P-tilladelser for 2018 - LÆS HER

 

Opsamling af kasserede juletræer dec 2017 - LÆS HER

 

Opmærkning af P-pladser på ejendommens fællesareal - læs her

 

Indkaldelse til Fælles afdelingsmøde (Læs her)

 

Brug af P-gæstebilletter -udskiftning af vandstigstrenge - læs her

 

 


Velkommen til Lægeforeningens Boliger.

 

Vi er et boligselskab fra år 1960 med 391 boliger, fordelt på afd. 1 med 279 boliger samt 16 garager og afd. 2 med 116 boliger.

Oftest er her stille og roligt og ingen blander sig i, hvad du gør ved din bolig - så længe du overholder de gældende retningslinjer for ændringer af det lejede..

 

Vi er dog omgivet at flere skoler og har en børnehave beliggende i vores ejendom, men det er ikke noget som påvirker dagligdagen særligt.

 

Ejendomsmesteren og ejendomsfunktionærer sørger for den daglige vedligeholdelse af fællesarealer. Gårdarealet er anlagt med 2 dejlige legepladser og mulighed for at grille og nyde det gode vejr.

 

Afdelingsbestyrelsen i Lægeforeningens Boliger er valgt af medlemmerne på det årlige ordinære afdelingsmøde. Her vælges desuden medlemmer til den øverste myndighed - Repræsentantskabet.

Afdelingsbestyrelsens opgave er at varetage de opgaver som bliver besluttet på det årlige afdelingsmøde, og komme med spændende og nyttige ideer til dette møde.

Lægeforeningens Boliger administreres af FA09 - Fællesadministrationen af 2009    

 

 


 

Iconer på siden 

 

 - Siden er låst, og kan kun tilgåes hvis du er registreret bruger.

   - Siden er åben, og du er logged ind.


Til start
Sitemap
Udskriv