Hermed indkaldelsen til Fælles afdelingsmøde den 27 september 2022

 

Indkaldelse her

 

Endelig dagsorden her

 

Budget 2023 afdeling 1

Budgetnoter afdeling 1

DV-plan afdeling 1

 

Budget 2023 afdeling 2

Budgetnoter afdeling 2

DV-Plan afdeling 2

 

Frensendte forslag til afdelingsmødet 2022

 

Bilag 1 - Lys i pulterrum højhus

Bilag 2 - Hundehold

Bilag 3 - Husdur tilladelser - plæne til luft af husdyr - skilt fjernes

Bilag 4 - Forslag om lukket gårdmiljø

Bilag 5 - Opfordring til afdelingsbestyrelsen om forsat atarbejde for at der udarbejdes materiale vedr. lukket gårdmiljø 

Bilag 6 - Lys på plæne op til Østerbrogade 190 ved blok B

Bilag 7 - Tremmedør til tørrerum i højhus

Bilag 8 - Ændring af udendørsarealer afdeling 1 (mellem blok højhus og blok A)

              Hundekomsammen

              Mere beboerinformation i kvartalet

              Udgift til fortæring ved beboermøde i stedet til beboerarrangementer

              Ros til "Set grønne udvalg"

              

Referat fra Fælles afdelingsmøde her

Til start
Sitemap
Udskriv