Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er grundstammen i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en unik styreform, hvor du som beboer kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger. 
Men hvem bestemmer hvad?
Og hvordan foregår det i praksis?
Det er relevante spørgsmål for dig, som ønsker at være en aktiv og betydningsfuld del af beboerdemokratiet.
Det kan du læse mere om her.

 

Hvem bestemmer hvad?

 

Beboerdemokratiet i en almen boligafdeling er fastlagt i en række love og bekendtgørelser. I afdelingen er afdelingsmødet den øverste myndighed, og i hele organisationen er det repræsentantskabet. Men for at gøre det hele mere overskueligt, har vi samlet en oversigt over de forskellige instanser.

 

Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Den består af organisationsbestyrelsen og afdelingernes repræsentanter. Det er dette organ, der tager sig af boligorganisationens overordnede anliggender som for eksempel beslutning om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme samt godkendelse af årsregnskab og vedtægter. Det er på det årlige repræsentantskabsmøde, at medlemmer bliver valgt til organisationsbestyrelsen.

 

Organisationsbestyrelsen

 

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger. Det betyder, at ansvaret for drift, udlejning, fremlæggelse af regnskab, fastsættelse af leje samt daglig administration hører til organisationsbestyrelsens opgaver.
Organisationsbestyrelsen kan ansætte en forretningsfører eller direktør til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

 

Afdelingsmødet

 

Hvert år bliver beboerne i en boligafdeling indkaldt til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift bliver behandlet og vedtaget. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i gang i afdelingen i det kommende år. Dette danner grundlaget for det efterfølgende års budget. Beboernes husleje afhænger altså af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger på afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse, der skal varetage afdelingens interesser.

 

Afdelingsbestyrelsen

 

Afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde til at varetage afdelingens interesser. Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og at præsentere beboerne for kommende projekter og aktiviteter i afdelingen. Forslagene skal godkendes på afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Dernæst er det afdelingsbestyrelsens opgave at sikre, at arbejdet bliver udført.

 


 

For at få et lille overblik over boligselskabets opbygning her og de valgte personer kan ses her.

Til start
Sitemap
Udskriv