Afdelingsmødet har vedtaget at udskifte vandstigstrenge i alle blokkene i Lægeforeningens Boliger.

 

Der er i de seneste uger gjort forberedelser til at starte arbejdet med opstilling af arbejdsskure til håndværkerne og Toiletvogne til beboerne foran blok A og blok B.

 

Den 15. juni 2017 blev der holdt orienteringmøde for beboerne i blok A og blok B og planchematerialet til orienteringen kan ses her.

 

Den 16. august 2017 blev der afholdt orienteringsmøde vedr. stigstrenge i blok C og D. og planchematerialet til orienteringen kan hentes på ejendomskontoret eller ses her

Til start
Sitemap
Udskriv